Konstruktion, projektering och underhåll av Kraftnät

 

Vi hjälper er att konstruera anläggningar och tillse att de stödjer produktionen.

Erfarna elkrafts-tekniker till konkurrenskraftiga priser

Swede Energy tillsammans med koncernbolaget Emon Electric har sedan 1998 försett den europeiska marknaden med erfarna el & krafttekniker till konkurrenskraftiga priser. Emon Electric är en helhetsleverantör av anläggningar, styrning, konstruktion och montagetjänster inom alla spänningsnivåer från låg till högspänning (<700kV).

Välutbildade, professionella och kostnadeffektiva elkrafts-tekniker

våra tekniker har lång erfarenhet från montering, driftsättning, underhåll och felsökning av anläggningar från lågspänning till högspänning (<700kV)

Tjänst- och Produktområde

Swede Energy och Emon Electric erbjuder helhetsleveranser, nyckelfärdiga anläggningar, utrustning eller tjänster på avrop till kraftindustrin.

 • Transmission och Distribution, mark- och luftledning upp till 700kV
 • Anslutningspunkter
 • Transformatorstationer och Ställverk
  • Luft-isolerade ställverk (LIS)
  • Gas-isolerade ställverk (GIS)
  • Hybrid ställverk (HIS)
 • Skydds- och Kontrollsystem
 • Reläskydd
 • Scada-system
 • Instrument och Kontroll (I&C)
 • Mätsystem
 • Elkvalitetssystem
 • Övervakning och kommunikationssystem (Scada och Telecom)
 • Driftsättning och Provning, inklusive HVT, PDT och NDT
 • Planerat underhåll
 • Felavhjälpande underhåll på Låg – Högspänningssystem och Fiberoptik
 • Nödreparationer
 • Elsystem för spårväg och tunnelbana
 • Tillfällig strömförsörjning
 • Prefabricerade kontrollrum och skåp inklusive FAT
 • Prefabricerade transformatorstationer IEC 1330
 • Utrustning för smarta nät

Behörighetsnivå upp till 700kV

 

Varför Swede Energy & Emon?

Swede Energy med sina svenska projektledare och kvalitetskontroll tillsammans med våra erfarna tekniker och beprövad utrustning från Emon Electric gör oss till en mycket konkurrenskraftig leverantör med lokal kännedom och förståelse för lokala förutsättningar. Med referenser som Alstom, Toshiba… borgar vi för hög kvalitet och leveranser enligt tidplan för våra uppdrag i allt från tekniker på timbasis till nyckelfärdiga ställverk och transmissionsnät.