Development of process for improved plant reliability

Swede Energy developed a new process for configuration management

Problem

Kund saknade en definierad process för uppdatering av anläggningsregister och design data vilket ledde till låg underhållssäkerhet.

Lösning

Swede Energy arbetade fram och definierade en process, tog fram processdokumentation, implementerade processen.

Resultat

Anläggningsregister uppdaterat enligt definerad process vilket leder till en mer underhållssäker anläggning och högre tillgänglighet.

Utfall / Återköp / Kundnöjdhet

Swede Energy har sedan fått uppdrag att implementera samma process i totalt 3 stora projekt hos kund.

Kundreferens

Mikael Karlsson, Ansvarig för processer och kvalitet OKG

Läs mer om OKG
www.okg.se