På senare tid har det publicerats många varningar om kommande prisökningar på el. Det här är saxade delar av en artikel från Aftonbladet 22 januari 2018:

“Elpriset kommer mer än fördubblas i framtiden när Sverige ställer om till 100 % förnybar energi, enligt en ny rapport. 2016 slöts den blocköverskridande energiöverenskommelsen, som säger att Sveriges elproduktion ska vara 100 % förnybar till 2040.

Omställningen blir kännbar för oss elkonsumenter. Spotpriset på elbörsen väntas stiga från dagens nivåer på omkring 30 öre/kWh, till över 60 öre år 2030. Det visar en ny rapport från det amerikanske konsultföretaget Boston Consulting Group, BCG, som gjorts på uppdrag av Skellefteå Kraft.

Som fastighetsägare och elkonsument är du utlämnad till lagstiftare och elnätsbolag. I takt med att våra kärnkraftverk läggs ned byggs istället förnyelsebar energi ut. Den förnyelsebara energin är volatil kraft, el produceras till exempel när vinden blåser eller när solen skiner. Detta leder till högre elpriser i takt med en ökad mängd förnyelsebar energi och högre elnätskostnader som krävs för att kunna hantera den ökade produktionen. Har du tänkt på:

  • Hur skulle ett fördubblat elpris påverka din verksamhet?
  • I takt med en ökad mängd elbilar, hur klarar er infrastruktur laddningen utan höjda kostnader för elnätsanslutning?
  • Skulle en solkraftanläggning vara ett första steg till att ta kontroll över elkostnaderna?

Registrera din e-postadress för att ta del av rapporten.

Fakta

Vi framtidssäkrar anläggningen genom att förbereda den för framtidens teknik. Redo för till exempel laddstolpar till elbilar, eller för att koppla på batterier när de blir tillräckligt lönsamma.

Visste du att Swede Energy även har designat kärnkraftverk och har lång erfarenhet av vindkraft? Alla alternativ till fossila bränslen väcker vårt intresse.

Stora bostadsrättsföreningar har anlitat Swede Energy, för att höja värdet på bostäderna och fastigheterna. Samtidigt gjorde de en stor miljöinsats och sänkte sina energikostnader rejält.

TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Boka rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Låt oss berätta mer om dina förutsättningar för en ekonomisk och klimatsmart investering. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA RÅDGIVNING