En solcellsanläggning är en stor och långsiktig investering. Inför en investering bör ett komplett beslutsunderlag tas fram, innehållande bland annat teknisk lösning, garantidata, produktionsberäkning baserad på fastighetens specifika data och slutligen en lönsamhetskalkyl. Med ett korrekt beslutsunderlag kan styrelse och ägare ta ett välgrundat beslut.

Innan investeringsbeslut fattas bör du beakta villkor för själva entreprenaden och försäkra dig om att du de-facto köper en nyckelfärdig anläggning med funktionsgaranti, och inte en komponentleverans med fristående installation. För att undvika diskussioner och minimera risker rekommenderar vi att du använder dig av allmänna bestämmelser, till exempel ABT06 för Totalentreprenad avseende anläggnings- och installationsarbete.

6 viktiga råd inför investeringen i solkraft

  1. Välj en leverantör med kunskap i att designa och optimera energianläggningar.
  2. Begär en produktionsberäkning optimerad utifrån fastighetens elförbrukning.
  3. Kontrollera att leverantören är teknikoberoende och fri att välja de komponenter som är optimala för fastigheten.
  4. Begär en lönsamhetsbedömning över hela livscykeln med transparens kring samtliga antaganden, till exempel prisantagande för både el och gröna certifikat – både för internförbrukad el och för såld överskottsel.
  5. Säkerställ att du köper en entreprenad med funktionsgaranti, till exempel i enlighet med ABT06.
  6. Välj en leverantör med lång historik som sannolikt finns kvar de kommande 30 åren om några problem skulle uppstå.

Registrera din e-postadress för att ta del av fler intressanta och värdefulla insikter från Swede Energy.

Fakta

Vi framtidssäkrar anläggningen genom att förbereda den för framtidens teknik. Redo för till exempel laddstolpar till elbilar, eller för att koppla på batterier när de blir tillräckligt lönsamma.

Visste du att Swede Energy även har designat kärnkraftverk och har lång erfarenhet av vindkraft? Alla alternativ till fossila bränslen väcker vårt intresse.

Stora bostadsrättsföreningar har anlitat Swede Energy, för att höja värdet på bostäderna och fastigheterna. Samtidigt gjorde de en stor miljöinsats och sänkte sina energikostnader rejält.

TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Boka rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Låt oss berätta mer om dina förutsättningar för en ekonomisk och klimatsmart investering. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA RÅDGIVNING