Det svenska målet för transportsektorn är en 70 % minskning av koldioxidutsläppen år 2030 jämfört med 2010. Samtidigt har Sverige beslutat om ett mål i energiöverenskommelsen om 100 % förnyelsebar elproduktion år 2040.

Redan idag ser vi många företag, framförallt fordonstunga bolag, som har en enorm utmaning att bygga ut sin infrastruktur för laddning av elfordon.

Det är inte mängden producerad el i Sverige som sätter begränsningen för elbilarna, utan elnätets möjlighet att klara av höga effektuttag under korta stunder.

Resultatet blir ofta att företag måste ”säkra upp”, och därmed drastiskt öka sina anslutningskostnader. I en del fall har vi sett att elnätsägaren helt enkelt inte har mer kapacitet. En uppsäkring blir mycket kostsam.

Vad är då lösningen för företag som ändå vill ligga i framkant inom miljövänliga fordon? Lösningen ligger i att ta kontroll över sin energiproduktion genom härproducerad el från solceller i kombination med batterilagring och smart styrning. Några viktiga frågor som du bör ställa dig:

  • Hur ska vi som företag klara av kravet på 70 % minskade koldioxidutsläpp till 2030 utan kraftigt ökade kostnader?
  • Hur kan vi som företag öka våra effektuttag utan ökad kostnad för nätanslutning?
  • Hur ser vår plan ut för att hantera framtidens energiutmaningar med bibehållen lönsamhet?

Vi på Swede Energy delar gärna med oss av vad vi tror är lösningen på dessa problem. Boka en fri rådgivning där vi delar med oss av vår 30-åriga erfarenhet.

Registrera din e-postadress för att ta del av fler intressanta och värdefulla insikter från Swede Energy.

Fakta

Vi framtidssäkrar anläggningen genom att förbereda den för framtidens teknik. Redo för till exempel laddstolpar till elbilar, eller för att koppla på batterier när de blir tillräckligt lönsamma.

Visste du att Swede Energy även har designat kärnkraftverk och har lång erfarenhet av vindkraft? Alla alternativ till fossila bränslen väcker vårt intresse.

Stora bostadsrättsföreningar har anlitat Swede Energy, för att höja värdet på bostäderna och fastigheterna. Samtidigt gjorde de en stor miljöinsats och sänkte sina energikostnader rejält.

TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Få fri rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att beräkna hur mycket solenergi ni skulle kunna fånga in på ert tak. Hör bara av dig med en tid när det passar dig att prata, så återkommer vi. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA FRI RÅDGIVNING