Det har aldrig varit lika lönsamt för kommersiella fastigheter och industri att satsa på solkraft och solceller som nu. Till och med 2019 är det historiskt lägligt att investera i en solkraftanläggning. Det beror på flera faktorer:

  • 30 % i investeringsstöd till och med 2019.
  • Tydliga indikationer på att elpriserna kommer att öka framöver.
  • Komponentpriserna har minskat med 70 % sen 2010 och har nu planat ut.

En rätt optimerad solkraftanläggning ger ungefär 10 % i avkastning och har en livslängd på minst 30 år. Investeringsstödet är begränsat och Swede Energy rekommenderar alla som har förutsättningar för en investering i solkraft att ansöka om investeringsstöd så fort som möjligt.

Vi utför kostnadsfria energianalyser som ligger till grund för er ansökan om investeringsstöd.

  • Känner du till vilken solinstrålning dina tak har och hur mycket intäkter du går miste om dagligen?
  • Hur ser din långsiktiga lönsamhet ut om elpriset fördubblas?
  • Hur ska vi som företag förvalta vår över-likviditet och samtidigt göra en miljövinning?

Beställ kostnadsfri förstudie

Fakta

Vi framtidssäkrar anläggningen genom att förbereda den för framtidens teknik. Redo för till exempel laddstolpar till elbilar, eller för att koppla på batterier när de blir tillräckligt lönsamma.

Visste du att Swede Energy även har designat kärnkraftverk och har lång erfarenhet av vindkraft? Alla alternativ till fossila bränslen väcker vårt intresse.

Stora bostadsrättsföreningar har anlitat Swede Energy, för att höja värdet på bostäderna och fastigheterna. Samtidigt gjorde de en stor miljöinsats och sänkte sina energikostnader rejält.

TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Få fri rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att beräkna hur mycket solenergi ni skulle kunna fånga in på ert tak. Hör bara av dig med en tid när det passar dig att prata, så återkommer vi. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA FRI RÅDGIVNING