Solenergi är den mest miljövänliga elproduktionen av de kommersiellt gångbara. Nu har tekniken också blivit riktigt lönsam, inte minst då du fram till och med 2019 kan ta del av regeringens investeringsstöd på 2,5 miljarder kronor.

En av de stora utmaningarna som fastighetsägare och industrier står inför är oförmågan att kontrollera sin långsiktiga kostnad för el.

En investering i en solkraftanläggning är ett första steg mot ökad kontroll av elkostnaderna. Det är idag inte lönsamt att bli 100% självförsörjande på egenproducerad el då det krävs enorma investeringar i lagringskapacitet i form av batteri för att gå ”off-grid”.

Maximal lönsamhet uppnås genom att ta hem delar av el-produktionen och bli så kallad ”procument” – både producent och konsument av el.

Genom att utföra detaljerade studier över varje fastighets förbrukningsmönster kan en lagom stor solkraftanläggning dimensioneras med fokus på en hög internförbrukning av den egentillverkade elen. Vår erfarenhet är att en optimerad solkraftanläggning ger ungefär 10 % i avkastning.

Vi på Swede Energy har designat och optimerat energianläggningar i 30 år. Låt oss göra en kostnadsfri energianalys på dina fastigheter och ta ett första steg mot en ökad kontroll av de framtida energikostnaderna. Fundera även över:

  • Hur skulle värdet på dina fastigheter påverkas om elpriset fördubblas?
  • Vilka andra investeringar i fastigheten ger omkring 10 % avkastning och samtidigt ett synligt miljövärde?
  • Hur binder du elpriset till 30 öre/kWh i 30 år för dina fastigheter?

Registrera din e-postadress för att ta del av fler intressanta och värdefulla insikter från Swede Energy.

Fakta

Vi framtidssäkrar anläggningen genom att förbereda den för framtidens teknik. Redo för till exempel laddstolpar till elbilar, eller för att koppla på batterier när de blir tillräckligt lönsamma.

Visste du att Swede Energy även har designat kärnkraftverk och har lång erfarenhet av vindkraft? Alla alternativ till fossila bränslen väcker vårt intresse.

Stora bostadsrättsföreningar har anlitat Swede Energy, för att höja värdet på bostäderna och fastigheterna. Samtidigt gjorde de en stor miljöinsats och sänkte sina energikostnader rejält.

TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Få fri rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att beräkna hur mycket solenergi ni skulle kunna fånga in på ert tak. Hör bara av dig med en tid när det passar dig att prata, så återkommer vi. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA FRI RÅDGIVNING