Så löste vi problemet:

Swede Energy designade en anläggning utifrån kundens krav. Kundens krav var framförallt en hög internförbrukning av anläggningens producerade el samt hjälp med att effektstyra fastigheternas bergvärmepumpar när solinstrålningen är som störst.

Teknikvalen föll på Jinko 320W paneler som är en av världens mest tillverkade paneler med god effektgaranti. Monteringsställning från Aerocompact som inte kräver någon form av håltagning i taket och därmed minskar risken för skador. Växelriktarna kommer från tyska Kostal.

Utöver installationen identifierade Swede Energy att det elektriska nätet mellan byggnaderna ägs av föreningen men har utan använts av nätägaren utan föreningens tillåtelse. Swede Energy och föreningen kommer vidare arbeta med att alla fastigheterna skall kopplas ihop till ett internt nät med färre anslutningspunkter och därmed kan föreningen ytterligare sänka sina nätanslutningskostnader och samtidigt öka andelen internförbrukad solcells-el.

Visste du att
3 Kritiska frågor
FAKTA
TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Få fri rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att beräkna hur mycket solenergi ni skulle kunna fånga in på ert tak. Hör bara av dig med en tid när det passar dig att prata, så återkommer vi. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA FRI RÅDGIVNING