Så löste vi problemet:

Swede Energy designade en anläggning utifrån kundens krav. Kundens krav var framförallt en hög internförbrukning av anläggningens producerade el samt hjälp med att effektstyra fastigheternas bergvärmepumpar när solinstrålningen är som störst.

Teknikvalen föll på Jinko 320W paneler som är en av världens mest tillverkade paneler med god effektgaranti. Monteringsställning från Aerocompact som inte kräver någon form av håltagning i taket och därmed minskar risken för skador. Växelriktarna kommer från tyska Kostal.

Utöver installationen identifierade Swede Energy att det elektriska nätet mellan byggnaderna ägs av föreningen men har utan använts av nätägaren utan föreningens tillåtelse. Swede Energy och föreningen kommer vidare arbeta med att alla fastigheterna skall kopplas ihop till ett internt nät med färre anslutningspunkter och därmed kan föreningen ytterligare sänka sina nätanslutningskostnader och samtidigt öka andelen internförbrukad solcells-el.

Visste du att
  • Tyskland producerar 35 ggr mer solkraft per capita än vad Sverige gör
  • Fram till 2020 kan du ta del av 2,5 miljarder i investeringsstöd
  • Din anläggning betalar av sig på ca 10 år
3 Kritiska frågor
  • Har du begärt en produktionsberäkning optimerad utifrån fastighetens elförbrukning?
  • Är leverantören teknikoberoende och väljer bäst komponenter för ditt projekt?
  • Har leverantören funktionsgaranti, till exempel enligt ABT06?
FAKTA
TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Boka rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Låt oss berätta mer om dina förutsättningar för en ekonomisk och klimatsmart investering. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA RÅDGIVNING