Så löste vi problemet:

Freezing Foods anläggning ligger Strategiskt belägen i det småländska transportnavet Nybro, precis där kunderna vill ha dem. Deras 4 000 m2 stora kyl- och fryshus har kapacitet för 12 000 pallar med mat. Anläggningen har fyra infrysningstunnlar som kan hantera 45 ton per dygn, eller 36 000 pallar per år. I fryshallarna ska temperaturen vara -25°C och i infrysningstunnlarna hela -48°C.

Allt detta slukar självklart väldigt mycket energi, hela 2 miljoner kWh per år, vilket gör el till en stor och viktig post i resultaträkningen. Redan 2011 hade dessutom företaget tagit principbeslutet att de i framtiden skulle satsa på 100 procent förnybara el – vilket de nu har uppnått. För att minska sin sårbarhet för stigande elpriser och reducera sitt beroende av ett allt trängre elnät, beslutade man sig för att skaffa sig en egen  energikälla.

“När vi först undersökte saken 2011 tyckte vi att det var alldeles för dyrt, men några år senare – när vi först fick kontakt med Swede Energy – var priset bara en fjärdedel så högt”, berättar Johan Gunnarsson.

“Man kan säga att Swede Energy fångade vår uppmärksamhet vid precis rätt tillfälle” fortsätter Johan. “Vi hade just satt igång igen med att utvärdera alternativ för solkraft när de hörde av sig. Priset de erbjöd var självklart bra i jämförelse med de offerter vi hade fått från andra aktörer några år tidigare. Men det som framför allt var attraktivt för oss var att vi inte behövde lägga ned så mycket jobb själva. Swede Energys erbjudande var i princip en ‘nyckelfärdig’ anläggning för solkraft, komplett med en kalkyl som visade hur det skulle fungera ekonomiskt under de kommande åren. Vi fick till och med hjälp med elenergicertifikat och bygglov.”

Den solkraftsanläggning Freezing Food köpte för ca 2,5 miljoner täcker nästan 70 % av deras takyta och ger ca 225 000 kWh/år. Det motsvarar ungefär 15 % av företagets elbehov, vilket har gjort dem mindre sårbara för elmarknadens prisförändringar och för ett elnät där kapacitet ser ut att kunna bli en bristvara.

“I grund och botten var det ett affärsmässigt beslut att satsa på solkraft, att bli av med 15 % av vår löpande elkostnad är viktigt för vår lönsamhet” säger Johan. “Men det är självklart också så att vi har nytta av att ha en grön profil. Hitintills har inte hållbar el varit det som avgjort att en ny kund har valt oss över någon annan. Men med tanke på hur utvecklingen ser ut kan det nog snart bli så.”
“Dessutom finns det en annan praktiskt sida av solkraft”, avslutar Johan. “På sommaren när vi behöver elen som mest, ger vår solkraftanläggning bäst utdelning!” (ur Barometern, 2018-10-16).
Visste du att
3 Kritiska frågor
FAKTA
TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Få fri rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att beräkna hur mycket solenergi ni skulle kunna fånga in på ert tak. Hör bara av dig med en tid när det passar dig att prata, så återkommer vi. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA FRI RÅDGIVNING