SolTech förvärvar majoriteten i Swede Energy

SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 12 mars 2019 förvärvat majoriteten i Swede Energy, ett av Sveriges mest kompetenta och expansiva solenergiföretag.

 

VD för Soltech, Stefan Ölander i en kommentar:
– Det är med stolthet jag konstaterar att vi förvärvat majoriteten i Swede Energy där VD Christoffer Caesar och hans team kommer att bli en stor tillgång för oss. Vårt mål med detta förvärv är att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för våra egna produkter samt ökad tillväxt och lönsamhet inom koncernen. Målet är att bygga Nordens mest framgångsrika solenergikoncern.

 

VD för Swede Energy, Christoffer Caesar i en kommentar:

Att bli en del av SolTech-familjen är något hela Swede Energy ser som en strålande och ömsesidig möjlighet. Att utöka vårt sortiment med SolTechs innovativa integrerade solcellsprodukter ser vi som ett naturligt nästa steg och en möjlighet att tillsammans växa på den nordiska marknaden med både traditionella och integrerade solcellsanläggningar. Vi känner varandra väl och har stort förtroende för SolTech sedan vi fick uppdrag att 2018 bygga en av Sveriges största integrerade solcellsanläggningar på ca 100kWp med SolTech Shingel.

 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

 

 

SolTech – het som solen enligt Aktiespararna

 

BRF Läkeörten – Projekterat av SolTech Energy

Fakta:

Effekt: 104,4 kWp
Antal paneler: 2625
Panelmodell: ShingEl-panel 40W

Växelriktare: Fronius
Yta: 4331,25 kvm
Montagesystem: Läkt 

Entreprenad: Swede Energy Power Solutions AB, enligt ABT06
Underleverantör AC: Johanneshovs el

Läs referensen här


TÄMJ SOLEN MED SWEDE ENERGY

Få fri rådgivning

Vi på Swede Energy brinner för att lära ut hur man smartast tar tillvara på solens enorma krafter. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att beräkna hur mycket solenergi ni skulle kunna fånga in på ert tak. Hör bara av dig med en tid när det passar dig att prata, så återkommer vi. Så att du också kan tämja solen i 30 år.

BOKA FRI RÅDGIVNING