Service-Partner

 

Våra ambitiösa tekniker tillsammans med våra heltäckande drift- och underhållsavtal garanterar en säker drift för våra kunder

Vi har tillgång till en kvalificerad och kostnadseffektiv tekniker-pool som kan mobiliseras för installation av nya kraftverk, service och modernisering av äldre, eller för att utföra drift och underhåll av existerande kraftverk. Vi har byggt över 1000 MW vindkraft i Europa, vi har vårt eget 24/7 driftcenter och vi utför planerat och avhjälpande underhåll på många olika typer av anläggningar.

Installation

Installation av kraftverk och elanläggningar.

Planerat underhåll

Preventivt underhåll av kraftverk enligt tillverkarnas manualer.

Avhjälpande underhåll

Felsökning och reparationer, inklusive reservdelsbyten.

Utbytesprojekt

Helhetsuppdrag för att byta ut större delar och system.

Livstidförlängning

Renovering och modernisering av kraftverk och elektrisk utrustning.