Teknologi-integratör

 

Vi projekterar kraftprojekt oberoende av kraftslag, identifierar best-in-class teknologi och levererar nyckelfärdiga kraftverk.”

Genom våra partnerskap kan vi sätta samman och leverera kompletta kraftstationer – nyckelfärdiga vattenkraftsstationer, vindkraftverk, vågkraftverk och gasturbiner modifierade för att köras på vegetabilisk olja. Vi hjälper dig att välja rätt teknologi och leverantörer, baserat på dina behov, och levererar projektet tillsammans med en genomtänkt underhållsstrategi för att säkra hög elproduktion. Ifall du har en egen underhållsorganisation så tränar vi ditt team för att ta över kraftverket och drifta det framgångsrikt, och vi kan även underhålla det för dig genom dess livstid på ett transparent sätt.

Vindkraft

Små och stora vindparker med utprovade turbiner med eller utan växellådor.

Vattenkraft

Nya projekt eller renovering av äldre Kaplan, Francis eller Pelton turbiner.

Solkraft

Storskaliga PV kraftverk och hushållsinstallationer 5 kW – 10 kW off grid.

Gasturbinkraftverk

Ombyggnation av gasturbin för drift på heavy fuel oil, bioolja eller gas. Pålitliga nyckelfärdiga kraftverk med kort leveranstid och hög tillgänglighet.