Drift, service och underhåll av Vindkraftverk

 

Vi hjälper er att förbättra produktion och projektekonomi.

Vi driftar och underhåller 1,000 MW i Europa

I sydöstra Europa är Monsson ansvarig för drift och underhåll av ca 1,000 MW vindkraft och sedan början av 2014 har vi börjat tillhandahålla samma goda kvalitet och kostnadseffektivitet till svenska kunder och projekt. Vi ger parkägare ett alternativ till turbineleverantörerna och vårt professionella team kan hjälpa till med att både öka produktionen samt sänka drift- och underhållskostnaderna.

Välutbildade, professionella och kostnadeffektiva servicetekniker

I många fall har våra servicetekniker en marin karriär bakom sig vilket borgar för att dom är duktiga på att felsöka och lösa problem på plats.Outsourca produktionsansvaret till oss

Vi tar på oss ett helhetsansvar som utmanar den gängse normen. Våra fullserviceavtal garanterar tillgänglighet utan att inkludera en massa finstilta kontraktuella kryphål.

Som oberoende serviceleverantör ligger våra mål i linje med ägarens mål och vi kan vara 100% transparanta i frågor om underhållsåtgärder och turbinernas skick. Våra rekommendationer kan hela tiden baseras på vad som är bäst för produktionen och parkens långsiktiga värde.

Förutom garanterad tillgängliget så kan vi även inkludera en rörlig kompensation som är baserad på en produktionsökning jämfört med föregående år eller målbild. Denna kompensation kommer oss till godo ifall vi slår produktionsrekord och inte bara för att vi gör det jobb vi är kontrakterade att utföra.

Förbrukningsmaterial och reservdelar

En kritisk framgångsfaktor för säker och tillförlitlig produktion i en vindpark är kostnadseffektiv tillgång till förbrukningsvaror och reservdelar. Monsson investerar kontinuerligt i att bygga ut sin reservdelslista och arbetar framgångsrikt med alternativa leverantörer som i många fall tillhandahåller förbättrade reservdelar för att undvika seriella fel.

Monsson Logistics kan idag tillhandahålla förbrukningsvaror och reservdelar till de flesta turbiner som är populära i Norden.

Storskalig 24/7 driftövervakning av dina parker

Från vårt center i Rumänien kan vi övervaka driften och serviceåtgärderna, oavsett om det är vi själa som utför service på plats eller om det är turbintillverkaren som gör det.Hur outsourcar man drift och underhåll till Swede Energy?

Om du är intresserad av ett långsiktigt drift- och underhållsavtal så börjar vi med att utvärdera din vindpark utifrån skick samt historisk produktion och reservdelsåtgång. I de fall din tidigare leverantör inte har villigt har delat med sig av denna information gör en schablonmässig bedömning.

Utifrån dina behov gällande riskexponering, produktion, pris osv presenterar vi en offert som beskriver uppdraget och det kommersiella upplägget. När vi har en samsyn på upplägget lägger för vi över det till vår kontraktsmall och sätter datum för överlämning. Beroende på överenskommelsens omfattning kan vi ta över inom så kort tid som två veckor.