Shares

Elektrifiering av landsbygden i Afrika genom olika typer av off-grid eller mikro-grid lösningar är det område i energibranschen man förespår kommer växa kraftigast de kommande åren. Behoven på landsbygden är enorma medans traditionella stora högspännings-elnät inte är ekonomiskt försvarbara att bygga ut, vilket gör mikro-grid teknik till en högst intressant lösning för att elektrifiera landsbygden. Off-grid eller Mikro-grid lösningar beräknas utgöras till största del av solceller och olika typer av lagringssystem. Vilken teknik och framförallt kombination av teknologier som kommer bli dominerande återstår att se.

Swede Energy medverkade som en av de utvalda bolagen från Sverige att representera landet i den största energi-delegationen till Öst-Afrika genom tiderna. Konferensen arrangerades av business sweden i samråd med de svenska ambassaderna i öst-afrika tillsammans med representanter från energiministerier, departement och näringsliv från samtliga öst-afrikanska länder.

Shares