Utveckling, projektering och underhåll av Vattenkraft

 

Vi hjälper er att bygga anläggningar och tillse att dom producerar el.

Tekniskt och kommerciellt kunnande

Vi utvecklar och projekterar vattenkraftprojekt tillsammans med våra partners på ett kostnadseffektivt sätt med fokus på hög kvalitet i arbetet och en god tillgänglighet på kraftverken.

Välutbildade, professionella och kostnadeffektiva servicetekniker

I många fall har våra servicetekniker en marin karriär bakom sig vilket borgar för att dom är duktiga på att felsöka och lösa problem på plats.Projektutveckling i Afrika

Under de senaste tio åren har vi varit drivande av utvecklingsprojekt i Afrika där vi har använt vår Nordiska anläggningskompetens för att konstruera helhetslösningar som fungerar i Afrika.

Mer information om projektet KAGU006 kan hämtas på vår projekt-website KAGU006 Project Website.