Drift, service och underhåll av Vindkraftverk

 

Vi hjälper er att förbättra produktion och projektekonomi.

Swede Energy & Monsson underhåller mer än 800MW vindkraft årligen

Monsson-gruppen är en internationell fristående serviceleverantör för vindkraft med underhållsavtal på mer än 8000MW vindkraft. Swede Energy och Monsson levererar tillsammans drift och underhållstjänster på den nordiska marknaden genom dotterbolaget Monsson Nordic AB.

Vi ger vindkraftägare ett alternativ till turbin-leverantörerna och vårt professionella team kan hjälper till med att både öka produktionen samt sänka drift- och underhållskostnaderna för era vindkraftverk.

Välutbildade, professionella och kostnadeffektiva servicetekniker

Samtliga Monssons tekniker genomgår GWO-certifiering samt specialistträning för att uppfylla högsta standard och arbetsmiljökrav

Låt Monsson Nordic ta driftansvar för era vindkraftverk

Vi tar på oss ett helhetsansvar som utmanar den gängse normen. Våra fullserviceavtal garanterar tillgänglighet utan att inkludera en svåra finstilta kontraktuella kryphål.

Som oberoende serviceleverantör ligger våra mål i linje med ägarens mål och vi kan vara 100% transparanta i frågor om underhållsåtgärder och turbinernas verkliga skick. Våra rekommendationer kan hela tiden baseras på vad som är bäst för produktionen och parkens långsiktiga värde.

Förutom garanterad tillgängliget så kan vi även inkludera en rörlig kompensation som är baserad på en produktionsökning jämfört med föregående år eller målbild.

Storskalig 24/7 driftövervakning av dina parker

 

Från vårt center i Europa kan vi övervaka driften och serviceåtgärderna, oavsett om det är vi själva som utför service på plats eller om det är turbintillverkaren som gör det.

 

Hur lägger man ut drift & underhåll till Monsson Nordic?

Innan ett anbud kan arbetas fram hjälper vi er som kund med er kravställning och diskuterar vilken riskprofil ni önskar i ert O&M avtal. När ett långsiktigt drift- och underhållsavtal skall ingås är det viktigt att veta status på vindkraftverken och vi utför då en så kallad garantiinspektion (End of Warranty Inspection). Denna inspektion ger oss ett underlag att beräkna reservdelsåtgång och kostnader för vindkraftverken. Samtidigt kan ni som ägare använda detta underlag mot er nuvarande serviceleverantör och säkerställa att tidigare leverantör fullgjort sitt uppdrag vid avtalstidens utgång.

Utifrån era behov gällande riskexponering, produktion, pris arbetar vi fram en skräddarsydd offert som beskriver uppdraget och det kommersiella upplägget. När vi har en samsyn på upplägget lägger för vi över det till vår kontraktsmall och sätter datum för överlämning. Beroende på överenskommelsens omfattning kan vi ta över inom så kort tid som två veckor.

Beroende på servicekontraktets upplägg etablerar Monsson Nordic antingen ett permanent team på vindkraft-siten alterantivt använder något av våra team som cirkulerar mellan våra olika kunders vindkraftverk.

Förbrukningsmaterial och reservdelar

En kritisk framgångsfaktor för säker och tillförlitlig produktion i en vindpark är kostnadseffektiv tillgång till förbrukningsvaror och reservdelar. Monsson investerar kontinuerligt i att bygga ut sin reservdelslista och arbetar framgångsrikt med alternativa leverantörer som i många fall tillhandahåller förbättrade reservdelar för att undvika seriella fel.

Monsson Logistics kan idag tillhandahålla förbrukningsvaror och reservdelar till de flesta turbiner som är populära i Norden.

Tveka inte att kontakta oss för mer information

Hör av er för kostnadsfri rådgivning

1 + 11 =

Christoffer Caesar

Christoffer Caesar

VD, Monsson Nordic

nordic@monsson.eu
+46 36-13 06 00