Vi har några av de största nordiska anläggningarna i ryggen

Just därför har vi marknadens mest kompletta och behovsanpassade lösningar till konkurrenskraftiga priser

 • Vi leder och bygger kraftprojekt
 • Vi har marknadens mest passionerade solingenjörer
 • Vi minimerar risk och maximerar lönsamhet
Swede Energy freezing food 3
swede energy

Designstrategi – Säker & Lönsam med färre komponenter och högre tillgänglighet

Vi utvecklar innovativa energilösningar med vår unika designstrategi som ger långsiktig lönsamhet och framtidssäkrade kraftanläggningar.

 • Kopplingsboxar med kontaktdon som placeras ute i fält är den enskilt största felkällan
 • Kopplingsboxar inkluderar säkringar och hälften av anläggningens kontakter
 • Större antal växelriktare av modell designade för privat-marknaden leder till hög felfrekvens
 • Själva solcellsmodulen utgör endast 12% av felen
 • Swede Energy minimerar antalet komponenter i solkraftanläggningen med upp till 80%
 • Resulterar i minskad felfrekvens för systemet med upp till 50%
 • Hög tillgänglighet & bibehållen lönsamhet för beställaren
 • Inga kopplingsboxar
 • 50% färre kontakter och brytare
 • 50% färre säkringar
 • 50% färre växelriktare och
 • Högre kvalitet på växelriktare
 • Högsta Kvalitet och Miljö-rating på Solcellsmodulerna
  • Leaders enligt Silicon Valley Toxic Coaltion – SVTC
 • Swede Energy Designstrategi
  • Få komponenter = Hög tillgänglighet & färre felkällor
 • Högsta krav på säkerhet
  • Svensk El-standard (nr 457)
  • Räddningstjänstens rekommendationer
 • Projektanpassad Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöplan (enligt ISO)
  • Säker Arbetsplats – Bas P/U
  • Agile genomförandeplan
 • Ansvarig Projektledare – en kontaktperson
 • Funktionsgaranti enligt ABT06
 • Drift & Underhåll i upp till 20 år
Swede Energy Soltech 3

Vi tar alltid säkerheten på största allvar

Swede Energy tar ett totalansvar för installation och funktion och hänvisar inte funktionsfel till produktleverantören eller annan part. Vi levererar helhetslösningar som passar ihop och är designade för den anläggningen ni behöver, inte bara enstaka komponenter och delar. Naturligtvis med funktionsgaranti och ISO certifiering.

Vid driftsättning överlämnar vi alltid en gedigen och komplett dokumentation som säkerställer att investeringens värde bibehålls under hela livslängden.

Swede Energy är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Utöver det arbetar vi enligt AFS 2001 för att ständigt förbättra arbetsmiljö och säkerhet.

Swede Energy certifiering ISO_9001_14001_45001

Vi skräddarsyr och uppför kompletta solenergianläggningar med funktionsgaranti

Kontakta oss för en konstnadsfri förstudie.