moln

Solparker blir allt vanligare i Sverige

Fält täckta av solceller kommer att bli en allt vanligare syn även i  Sverige och ytor som tidigare varit oanvända kan nu producera stora mängder energi på ett hållbart sätt –
något som vi behöver i framtiden.

Hittills i Sverige har marknaden för stora solparker inte varit så stor men i takt med att priserna och prestandan på anläggningarna kan anpassas efter kundernas behov och priserna blir mer kostnadseffektiva så ökar efterfrågan.

 

Vi har den kunskap som krävs för att skapa energi på marken

Vi anpassar de solparker som vi bygger efter de särskilda förutsättningar som gäller för anläggningar på mark som skiljer sig mycket från de mer etablerade taklösningar. På mark gäller andra regler och andra hänsyn måste tas för att exempelvis skydda en park för intrång, bygga säkert med tanke på all kraft som både cirkulerar och genereras. Det måste fungera med markförutsättningar, djur och natur.

 

 

solceller